Logopeda/Neurologopeda 2017-10-18T12:07:48+00:00

  Project Description

  Logopeda / Neurologopeda

  Kiedy warto iść do logopedy/neurologopedy?

  • Jeśli Wasze dziecko…

  • w wieku 6. miesięcy nie gaworzy,
  • nie potrafi wypowiedzieć sylab oraz pojedynczych słów po ukończeniu 1. roku życia,
  • po ukończeniu 2. roku życia nie potrafi wypowiedzieć słów typu: „mama”, „tata”,
  • po ukończeniu trzeciego roku życia nie wymawia samogłosek a, o, e, i, y,
  • w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć historyjki obrazkowej, wypowiada tylko proste słowa lub równoważniki zdań, zniekształca wyrazy,
  • nie wypowiada głosek: k, g, l, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz,
  • zamiast głoski f, w, wymawia p, b, h,
  • zamienia g na k,
  • zamiast r mówi j,
  • między a 6. rokiem życianie wypowiada następujących głosek: l, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, k, g, ą, ę,
  • gdy przestawia sylaby w obrębie wyrazu lub skraca wyrazy,
  • w wieku6 lat nie wypowiada głosek: r, sz, cz, dż,
  • A także…

  • nawykowo oddycha buzią
  • ma problemy z jedzeniem, a w szczególności cechuje się dużą wybiórczością pokarmową
  • myli podobnie brzmiące głoski, myli podobne litery,
  • przekręca długie wyrazy,
  • podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby,
  • gdy masz wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy.
  • ma kłopoty z zapamiętywaniem wierszy, wypowiedzi,
  • między 2. a 3. rokiem życia nie realizuje prostych zdań,
  • nie rozumie kontekstu sytuacyjnego,
  • głoskuje treść czytanego tekstu,
  • ma duże kłopoty z ortografią,
  • w wypowiedziach ustnych i pisemnych ma problemy z gramatyką

  CENNIK

  1h100zł/ 70 zł*
  30 min60 zł / 40 zł*

  * cena dla podopiecznych FIZJO-FAMILY przy wsparciu Fundacji FAMILY oraz dla podopiecznych Fundacji FAMILY

  ZIELONA GÓRA

    +48 507 972 608

    ul. Sowińskiego 38A
  Zielona Góra

  TYCHY

  +48 513-659- 578

    Al. Niepodległości 32
  Tychy