Pedagog 2017-10-18T12:06:12+00:00

  Project Description

  Pedagog

  Terapia pedagogiczna prowadzona w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju to formy działań pedagogiczno-psychologicznych mających na celu pobudzanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia prowadzone są bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

  Wczesną interwencją pedagogiczną powinny być objęte dzieci z problemami rozwojowymi, a w szczególności dzieci:

  • z zakłócaniami funkcji wzrokowych i słuchowych

  • z niepełnosprawnością umysłową

  • z niepełnosprawnością ruchową

  • z autyzmem

  • z zaburzeniami zachowania

  • z zakłóceniami rozwoju procesów emocjonalno – motywacyjnych

  • z wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem

  • wychowujące się w niekorzystnych warunkach środowiskowych

  Rodzaje prowadzonej terapii

  Terapia pedagogiczna jest prowadzona w formie indywidualnej. Pedagog wraz z całym, zespołem opracowuje dla każdego dziecka  indywidualny program terapii, który jest dostosowany do potrzeb i możliwości podopiecznego. W swojej pracy wykorzystujemy elementy następujących metod:

  • metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne

  • metoda Dobrego Startu – M. Bogdanowicz

  • stymulacja polisensoryczna

  • metody Integracji Sensorycznej

  • muzykoterapia

  • arteterapia

  • pedagogika zabawy

  • elementy Programu Aktywności M. i Ch. Knillów

  • ćwiczenia relaksacyjne

  Celem terapii pedagogicznej jest:

  • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych

  • ćwiczenie analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego

  • wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, braków w wiadomościach

  • usprawnianie umiejętności manualnych

  • poprawa komunikacji, kształcenie umiejętności naśladowania i współpracy

  • eliminowanie konfliktów i napięć emocjonalnych

  • wzmacnianie i wydłużanie koncentracji uwagi

  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności i sprawstwa

  • wdrażanie do samodzielności

  • motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności

  • wypracowanie nawyków słuchanie poleceń i tekstów ze zrozumieniem

  • wzmacnianie w uczniach wiary we własne siły i możliwości

  CENNIK

  1h100zł/ 70 zł*
  30 min60 zł / 40 zł*

  * cena dla podopiecznych FIZJO-FAMILY przy wsparciu Fundacji FAMILY oraz dla podopiecznych Fundacji FAMILY

  ZIELONA GÓRA

    +48 507 972 608

    ul. Sowińskiego 38A
  Zielona Góra

  TYCHY

  +48 513-659- 578

    Al. Niepodległości 32
  Tychy