Cennik

Fizjoterapia

Konsultacja fizjoterapeutyczna
150zł
Fizjoterapia 55min
130zł
Fizjoterapia 30min
80zł
Terapia SI
130zł
Kinesiotaping
w cenie wizyty
Wydanie pisemnej opinii terapeuty
50zł

O wizytach 30 minutowych decyduje terapeuta prowadzący.

Od wizyty konsultacyjnej termin wydania pisemnej opinii do dwóch tygodni. Opinia wydawana na prośbę rodzica.

Psycholog dziecięcy

Konsultacja psychologiczna
150zł
Terapia 55 min
130zł
Wydanie pisemnej opinii terapeuty
50zł

Od wizyty konsultacyjnej termin wydania pisemnej opinii do dwóch tygodni. Opinia wydawana na prośbę rodzica.

Testy diagnostyczne

IDS
130-260zł*
(Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym)
DSR
130-260zł*
(Dziecięca Skala Rozwojowa)
Test KORP
130-260zł*
(Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego)
Ocena Lateralizacji Czynności Ruchowych
130zł
Diagnoza Integracji Sensorycznej
390zł
(płatność przy pierwszej wizycie)
Wydanie pisemnego opisu diagnozy
w cenie wizyty

*cena uzależniona od długości wykonywania testu 1-2 godzin.
Od wizyty termin wydania pisemnej opinii do dwóch tygodni. 

Logopeda/ Neurologopeda

Konsultacja logopedyczna/neurologopedyczna
150zł
Terapia 55 min
130zł
Wydanie pisemnej opinii terapeuty
50zł

Od wizyty konsultacyjnej termin wydania pisemnej opinii do dwóch tygodni. Opinia wydawana na prośbę rodzica.

Pedagog / Pedagog specjalny

Konsultacja pedagogiczna
150zł
Terapia
130zł
Wydanie pisemnej opinii terapeuty
50zł

Od wizyty konsultacyjnej termin wydania pisemnej opinii do dwóch tygodni. Opinia wydawana na prośbę rodzica.

Pakiety wizyt* /usług

5 wizyt
600 zł
10 wizyt
1150zł
Wydanie pisemnej opinii terapeuty 2szt i więcej
30zł/szt.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PAKIETU WIZYT

  1. Wykupiony pakiet nie jest imienny i może być wykorzystany przez osobę wskazaną przez kupującego pakiet.

  2. Wykupiony pakiet nie jest przypisany do danego rodzaju terapii – można go wykorzystać na wizyty u wszystkich terapeutów w naszej placówce.

  3. Wykupiony pakiet ma ważność:

– pakiet 5 wizyt – 3 miesiące od daty zakupu
– Pakiet 10 wizyt – 6 miesięcy od daty zakupu

4. Wykupiony pakiet jest bezzwrotny. Środki za niewykorzystane wizyty z powodu rezygnacji z zajęć lub niewykorzystanie pakietu w określonym w pkt.3 terminie nie podlegają zwrotowi.