Czy moje dziecko ma wadę wymowy ?

Czy moje dziecko ma wadę wymowy?

W szkołach i przedszkolach coraz częściej do logopedy w kierowane są dzieci z wadami wymowy.

Czym są wady wymowy?

Wady wymowy to zniekształcona, niewyraźna, a nawet niezrozumiała mowa. Do najczęstszych zaburzeń należy jąkanie, seplenienie czy rotacyzm. 

  • seplenienie, czyli nieprawidłowe wymawianie głosek s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, cz, dż, ż,
  • jąkanie — zacinanie, brak płynności podczas wypowiedzi,
  • rotacyzm — wymienne stosowanie głosek, np. zamiast r dziecko mówi l lub j,
  • lambdacyzm — zamiana głoski l na j, a także pomijanie jej w wymowie.

Możliwe jest również pojawienie się kilku nieprawidłowości jednocześnie, a zjawisko to nazwano dyslalią wieloraką.

Uwaga!

Od tego, jak dziecko mówi, zależą w znacznej mierze jego postępy w nauce. Dziecko źle wymawia poznane głoski, źle nazywa i zapisuje poznane litery, a następnie źle je odczytuje.

Jak rodzice mogą pomóc swojemu dziecku jeśli usłyszą, że ich dziecko niewłaściwie wymawia głoski lub całe wyrazy?

  1. Umów się na konsultacje do logopedy, który przeprowadzi diagnozę logopedyczną oraz wyda zalecenia co do dalszego postępowania
  2. Skonsultuj dziecko u stomatologa pod kątem wad zgryzu
  3. Systematycznie wykonuj zalecone ćwiczenia w domu