Oferta

Celem rehabilitacji jest przywrócenie sprawności. 

Naszemu Pacjentowi gwarantujemy indywidualną opiekę terapeutów, którzy planują odpowiedni program ćwiczeń. Rehabilitacja w Fizjo-Family kierowana jest do Pacjentów najmłodszych, jak również do ich rodziców zmagających się z bólami kręgosłupa(wady postawy, fizjoterapia dzieci 0-1, logopedia, psycholog, pedagog). Prowadzona jest przez zespół wykwalifikowanych terapeutów, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, aby w pracy z Pacjentem posługiwać się nowoczesnymi i sprawdzonymi na całym świecie metodami terapeutycznymi z dziedziny rehabilitacji dziecięcej i ortopedycznej.

Posiadamy nowoczesne sale do zajęć, wyposażone w najwyższej klasy sprzęt rehabilitacyjny, który wspomaga:
  • odbudowę balansu i koordynacji nerwowo-mięśniowej (priopriocepcja)
  • odbudowę prawidłowych wzorców ruchowych i korekcję wady postawy
  • przyspiesza efekty prowadzonej terapii

Dzięki ścisłej współpracy między zespołem terapeutów i Pacjentem, rehabilitacja w Fizjo-Family daje korzystne efekty.

Zapoznaj się z nasza ofertą: 

Fizjoterapia dzieci 0-1 rok życia

NDT- Bobath oraz Bobath Baby
PNF w pediatrii
Metoda Vojty
Kinesiotaping

Metoda terapii dostosowywana jest indywidualnie do potrzeb dziecka

Zajęcia indywidualne

Fizjoterapia w bólach kręgosłupa- młodzież i osoby dorosłe

Terapia tkanek miękkich 
Terapia manualna 
Kinesiotaping

Metoda terapii dostosowywana jest indywidualnie do potrzeb pacjenta

Zajęcia indywidualne

Fizjoterapia korekcja wad postawy

NDT- Bobath 
PNF 
Metoda Vojty
Elementy Jogi
Terapia tkanek miękkich
Kinesiotaping

Metoda terapii dostosowywana jest indywidualnie do potrzeb dziecka

Zajęcia indywidualne

Fizjoterapia w schorzeniach neurologicznych u dzieci

NDT- Bobath 
PNF 
Metoda Vojty
Terapia tkanek miękkich
Kinesiotaping

Metoda terapii dostosowywana jest indywidualnie do potrzeb dziecka

Zajęcia indywidualne

Logopeda/Neurologopeda

Celem terapii jest kształtowanie prawidłowej mowy pod względem fonetycznym gramatycznym i leksykalnym usuwanie wad mowy, nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty, usuwanie zaburzeń głosu, usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu. Nauka prawidłowych czynności pokarmowych.

Metoda terapii dostosowywana jest indywidualnie do potrzeb dziecka

Zajęcia indywidualne

Pedagog

Prowadzenie diagnozy i terapii z wykorzystaniem metod takich jak Metoda Ruchu rozwijającego W. Sherborne oraz elementy metody kinezjologii wg Dennisona.
Testy wykonywane przez pedagoga:
KORP-Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego.
Test służący do oceny rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku od 1 m.ż. do ukończenia 9 roku życia.

Metoda terapii dostosowywana jest indywidualnie do potrzeb dziecka.

Zajęcia indywidualne

Psycholog dziecięcy

Testy diagnostyczne
wykonywane przez psychologa:
IDS-P-Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym.
DSR– Dziecięca Skala Rozwojowa
Ocena Lateralizacji Czynności Ruchowych

Metoda terapii dostosowywana jest indywidualnie do potrzeb dziecka.

Zajęcia indywidualne.

Wczesne wspomaganie rozwoju

Darmowe, wie­lo­spe­cja­li­stycz­ne, kom­plek­so­we i in­ten­syw­ne dzia­ła­nia, ma­ją­ce na ce­lu sty­mu­lo­wa­nie funk­cji od­po­wie­dzial­nych za roz­wój psy­cho­mo­to­rycz­ny i ko­mu­ni­ka­cję ma­łe­go dziec­ka z trudnościami rozwojowymi, a tak­że po­moc i wspar­cie udzie­la­ne ro­dzi­com i ro­dzi­nie w na­by­wa­niu przez nich umie­jęt­no­ści po­stę­po­wa­nia z dziec­kiem. Za­ję­cia wwr pro­wa­dzo­ne są przez ze­spół specjalistów:
Fizjoterapeuta, Psycholog, Pedagog, Logopeda, Neurologopeda

Rodzaj zajęć dostosowywany jest indywidualnie do potrzeb dziecka.

Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej. 

Terapia ręki

Usprawnianie motoryki małej w obrębie dłoni, a także usprawnianie całej obręczy barkowej. Terapię ręki często łączymy z fizjoterapią dla osiągnięcia jak najlepszych efektów.

Metoda terapii dostosowywana jest indywidualnie do potrzeb dziecka

Zajęcia indywidualne

tape

Kinesiotaping

Oklejanie wybranych elementów ciała specjalnymi plastrami, wg ściśle określonych zasad.

Technika oklejania dostosowywana jest indywidualnie do potrzeb dziecka i wykonywana jest w ramach zajęć z fizjoterapii jeśli istnieje taka konieczność.

Indywidualne turnusy rehabilitacyjne w formie ambulatoryjnej

Skontaktuj się z nami w celu określenia potrzeb i oczekiwań co do długości trwania turnusu oraz ilości zajęć.

Przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Metoda terapii dostosowywana jest indywidualnie do potrzeb dziecka

Zajęcia indywidualne

Dobór sprzętu rehabilitacyjnego

współpracujemy z przedstawicielami wysokiej jakości sprzętu rehabilitacyjnego,
 oferujemy doradztwo w tym zakresie w ramach fizjoterapii.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji,
skontaktuj się z nami!

Jeżeli jest coś, co niepokoi Cię w rozwoju Twojego dziecka, zapraszamy na wizytę w Fizjo-Family!
 
W ramach pierwszego spotkania nasz terapeuta oceni czy dziecko rozwija się prawidłowo, czy ma odpowiednią postawę ciała oraz czy osiąga poszczególne umiejętności adekwatnie do wieku. Kolejno zostanie zaproponowany dalszy sposób i częstotliwość rehabilitacji oraz terapeuta chętnie odpowie na niepokojące pytania.
Terapię można rozpocząć już w 1 miesiącu życia. W tym okresie wiązania neuronów sprzyjają przetwarzaniu nowych impulsów, pomagając tworzyć prawidłowe relacje w mózgu i wyzwalanie dobrych wzorców ruchowych. Im szybciej rozpocznie się rehabilitację tym większe są szanse na wyeliminowanie nieprawidłowości. Nie zwlekaj więc z rozpoczęciem terapii.
 
Oto kilka najczęstszych zachowań, które mogą wskazywać na nieprawidłowe napięcie mięśniowe i nieprawidłowości neurorozwojowe w pierwszych miesiącach życia dziecka:
 
– niechęć do leżenia na brzuchu, “rozlany” brzuszek 
– prężenie całego ciała i odginanie do tyłu głowy przy jednoczesnym prostowaniu nóg i napinaniu rąk w silnym zgięciu lub wyproście
– mocno zaciśnięte piąstki
– trudności w podpieraniu się na przedramionach w pozycji na brzuchu po 3 miesiącu
– leżenie i obracanie się tylko na jedną stronę
– utrzymujące się asymetryczne ułożenie ciała (np. w literkę C)
– większa swoboda ruchów jednej rączki czy jednej nóżki w stosunku do strony przeciwnej
– siad W (siad z pupą pomiędzy stopami)
– często dziecko porusza się w sposób asymetryczny. Np. przesiadają się na pośladkach ze zgiętą zawsze tą samą nogą, czworakowanie z ciągnięciem jednej nogi za sobą
– niechętne czworakowanie
– nadmierne reakcje lękowe podczas pielęgnacji dziecka, kąpieli, podczas zmiany pozycji
– nadmierna spokojność : słabe wodzenie wzrokiem, słabe reakcje na bodźce słuchowe, mała ruchliwość dziecka.

Cechy świadczące o nieprawidłowym napięciu w późniejszym okresie (0d 2 lat wzwyż)

– nadmierne uwypuklenie brzucha
– przeprosty w stawach kolanowych i łokciowych
– koślawość/szpotawość stóp, kolan,
– płaskostopie
– niesymetryczne ustawienie ciała np. przechylone bardziej w prawo podczas siedzenia, stania i innych czynności.
– siedzenie ze zwieszonym tułowiem/garbienie się