Pedagog2017-10-18T12:06:12+00:00

Project Description

Pedagog

Terapia pedagogiczna prowadzona w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju to formy działań pedagogiczno-psychologicznych mających na celu pobudzanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia prowadzone są bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

Wczesną interwencją pedagogiczną powinny być objęte dzieci z problemami rozwojowymi, a w szczególności dzieci:

 • z zakłócaniami funkcji wzrokowych i słuchowych

 • z niepełnosprawnością umysłową

 • z niepełnosprawnością ruchową

 • z autyzmem

 • z zaburzeniami zachowania

 • z zakłóceniami rozwoju procesów emocjonalno – motywacyjnych

 • z wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem

 • wychowujące się w niekorzystnych warunkach środowiskowych

Rodzaje prowadzonej terapii

Terapia pedagogiczna jest prowadzona w formie indywidualnej. Pedagog wraz z całym, zespołem opracowuje dla każdego dziecka  indywidualny program terapii, który jest dostosowany do potrzeb i możliwości podopiecznego. W swojej pracy wykorzystujemy elementy następujących metod:

 • metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne

 • metoda Dobrego Startu – M. Bogdanowicz

 • stymulacja polisensoryczna

 • metody Integracji Sensorycznej

 • muzykoterapia

 • arteterapia

 • pedagogika zabawy

 • elementy Programu Aktywności M. i Ch. Knillów

 • ćwiczenia relaksacyjne

Celem terapii pedagogicznej jest:

 • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych

 • ćwiczenie analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego

 • wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, braków w wiadomościach

 • usprawnianie umiejętności manualnych

 • poprawa komunikacji, kształcenie umiejętności naśladowania i współpracy

 • eliminowanie konfliktów i napięć emocjonalnych

 • wzmacnianie i wydłużanie koncentracji uwagi

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności i sprawstwa

 • wdrażanie do samodzielności

 • motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności

 • wypracowanie nawyków słuchanie poleceń i tekstów ze zrozumieniem

 • wzmacnianie w uczniach wiary we własne siły i możliwości

CENNIK

1h 100zł/ 70 zł*
30 min 60 zł / 40 zł*

* cena dla podopiecznych FIZJO-FAMILY przy wsparciu Fundacji FAMILY oraz dla podopiecznych Fundacji FAMILY

Przekonaj się co możesz stracić, wybierając tańszą ofertę

ZIELONA GÓRA

  +48 507 972 608

  ul. Sowińskiego 38A
Zielona Góra

TYCHY

+48 513-659- 578

  Al. Niepodległości 32
Tychy