Agnieszka-Styblinska

Agnieszka Styblińska-Elbin

Logopeda

wykształcenie:

Ukończone studia:

Absolwentka Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach-  specjalność Logopedia

oraz

Absolwentka Studiów magisterskich Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w zakresie wokalistyki (mgr sztuki). Ukończyła również Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne Akademii Muzycznej w Katowicach, dające uprawnienia pedagogiczne.

Ukończone kursy i szkolenia:

· Szkolenie “Opóźniony rozwój mowy- diagnoza i terapia krok po kroku”, Centrum Szkoleń i Terapii Neurologopedycznej Katarzyna Szłapa

·     Kurs “ABC początkującego logopedy. Mowa bezdźwięczna”, Instytut Edukacji Logopedycznej   

·     Szkolenie “Diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń funkcji oralnych u noworodków i niemowląt- nowe podejście” Dr n. o zdrowiu Mira Rządzka

·      Szkolenie “Oddech to podstawa w terapii logopedycznej”, Instytut Edukacji Logopedycznej 

·      Szkolenie “Logorytmika- ruch słuch słowo©” PROCENTRUM

·      Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, Centrum Kształcenia AGAT

·  V Międzynarodowe Seminaria Naukowe MIX SINGING- WSPÓŁCZESNE BEL CANTO- zagadnienia dotyczące zaburzeń głosu u dzieci i pracy z głosem dziecięcym

·     Seminarium z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania “Speak your mind- powiedz co masz na myśli”

·   Konferencja naukowa “Wielospecjalistyczna diagnostyka i leczenie zaburzeń mowy u pacjentów z wadami mózgoczaszki i twarzoczaszki” 

·  Wydarzenie edukacyjno- społeczne “O mówieniu, o czytaniu, o pisaniu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”, Agere Aude, Polskie Towarzystwo Logopedyczne

·       Szkolenie DoctorVox Voice Theraphy Technique oraz warsztaty pedagogiczne – Dr Ilter Denizoglu

·  Warsztaty wokalne w oparciu o Physiological Voice Training, Flow Phonation oraz metodę Oddechu swobodnego- Magda Sekuła- Lemberger 

·       Warsztaty wokalne FLOW PHONATION- Magda Sekuła- Lemberger 

 

Hobby: śpiew, taniec, teatr, muzykoterapia

Informacje kontaktowe

Tel: +48 513-659-578
Email : tychy@fizjo-family.pl