Angelika Kudzia-logopeda

Angelika Kudzia

Logopeda

Wykształcenie:

Ukończone studia:

2012 r. –Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki na kierunku filologia polska , specjalność nauczycielska(studia licencjackie)

2014 r. – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki na kierunku filologia polska , specjalność nauczycielska (studia magisterskie)

2018 r. – Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu, Wydział Pedagogiczny

Studia podyplomowe na kierunku Logopedia

Ukończone kursy i szkolenia:

2020r.:

 • “Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – kinesiotaping medyczny”
 • KOLD – uprawnienia do wykorzystywania testu Karty Oceny Logopedycznej Dziecka
 • „Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne”
 • „Mowa bezdźwięczna. Metodyka postępowania logopedycznego”
 • „Seplenienie boczne – diagnoza, metody korekcji i terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego”
 • „Logopedyczne badania przesiewowe”
 • „Terapia logopedyczna online w praktyce”
 • „Diagnoza i terapia osób z uszkodzonym narządem słuchu”
 • Webinarium „Mutyzm wybiórczy u dzieci w wieku przedszkolnym”

2019 r.:

 • „Terapia Neurobiologiczna dla początkujących” Centrum Metody Krakowskiej
 • „Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania” Centrum Metody Krakowskiej
 • Warsztaty „Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”

2018 r.:

 • Udział w konferencji „Teatroterapia”
 • Udział w konferencji „Jak się uczyć, żeby się nauczyć?”
 • Warsztaty „LOGOGŁOSKI – ćwiczenia i zabawy logopedyczne przygotowujące do prawidłowej realizacji głosek”

2017r.:

 • Warsztaty „Jak wykorzystać pedagogikę teatru?”

Informacje kontaktowe

Tel: +48 513-659-578
Email : tychy@fizjo-family.pl