Monika Bazan

Monika Bazan- pedagog specjalny

Monika Bazan

Pedagog specjalny, Oligofrenopedagog

Wykształcenie:

Ukończone studia:
 • 06.2019 – Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych. Studia podyplomowe, specjalizacja edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • 06.2019- Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych. Studia podyplomowe, specjalizacja Oligofrenopedagogika
 • 06.2019- Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych. Studia podyplomowe, specjalizacja Pedagogika Specjalna
 • 02.2019 – Uniwersytet Humanistyczno -Przyrodniczy w Częstochowie. Studia podyplomowe, specjalizacja Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z ASD.
 • 06.2008 – Katolicki Uniwersytet Lubelski. Kierunek filologia, specjalizacja język ukraiński, pedagogika. Tytuł magister.
Ukończone kursy i szkolenia:
 • 08.2022-  Trening Umiejętności Społecznych stopień I i II
 • 05.2022- Szkolenie I stopnia Makaton
 • 04.2021- PECS-poziom 1
 • 02.2020- Pozwólmy dzieciom być głośno-praca z grupą nie musi być trudna
 • 09.2019- Nauczanie 9 krytycznych umiejętności porozumiewania się
 • 06.2019- Trener Grafomotoryki
 • 02.2019- Logorytmika- ruch słuch słowo
 • 09.2018- Terapia ręki i zaburzeń motoryki Małek I i II stopnia
 • 09.2018- Sensoplastyka – wstęp, Trener 1
 • 06.2018- Kurs Bazowy (3-modułowy) Terapia behawioralna w teorii i praktyce
 • VB-MAPP: ocena umiejętności i planowania terapii
 • 04.2018- Trening jedzenia. Organizator: Fundacja Pomoc Autyzm
 • 02.2018- Metoda Dobrego Startu- część praktyczna.

Informacje kontaktowe

Tel: +48 513-659-578
Email : tychy@fizjo-family.pl