Katarzyna Pilarz-pedagog specjalny

Katarzyna Pilarz

Surdopedagog, pedagog specjalny

Wykształcenie:

Ukończone studia:

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu na kierunku surdopedagogika.

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu na kierunku rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Absolwentka Wyższej Szkoły HUMANITAS w Sosnowcu na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Ukończone kursy i szkolenia:
  • Certyfikowany terapeuta ręki
  • praca z dziećmi ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera
  • praca z dziećmi z ADHD
  • arteterapia i muzykoterapia
  • cyberprzemoc
  • pierwsza pomoc przedmedyczna

Specjalizuje się w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, z zespołem Downa, dziećmi ze spektrum autyzmu i zespołu Aspergera, dysfunkcją słuchu oraz trudną młodzieżą. Swoje doświadczenie zdobyła poprzez wieloletni wolontariat oraz praktyki w różnych ośrodkach. Posiada tytuł terapeuty ręki. Ukończyła liczne kursy z zakresu arteterapii i zabaw z chustą KLANZA. 

Informacje kontaktowe

Tel: +48 513-659-578
Email : tychy@fizjo-family.pl