Katarzyna Pilarz

Surdopedagog, pedagog specjalny

Wykształcenie:

Ukończone studia:

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu na kierunku surdopedagogika.

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu na kierunku rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Absolwentka Wyższej Szkoły HUMANITAS w Sosnowcu na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Ukończone kursy i szkolenia:
  • Certyfikowany terapeuta ręki
  • praca z dziećmi ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera
  • praca z dziećmi z ADHD
  • arteterapia i muzykoterapia
  • cyberprzemoc
  • pierwsza pomoc przedmedyczna
  •  

Informacje kontaktowe

Tel: 32 227-50-72
Email : tychy@fizjo-family.pl